SPI AB


Strängnäsekonomi.se – SPI AB
Affärsredovisning

Vår affärsidé är enkel!
Vi vill med våra kunskaper och erfarenheter inom löpande bokföring, redovisning, ekonomi och skatter hjälpa andra småföretagare med deras affärsredovisning.

Vår målsättning är att dels vara ett stöd i den dagliga verksamheten, och dels frigöra tid för småföretagare så att de kan ägna sig åt det som är deras affärsidé.

Vi vänder oss till enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag med våra tjänster.

Med våra kunskaper i ekonomisk förvaltning erbjuder vi också Bostadsrättsföreningar ekonomisk förvaltning med lokal anknytning.

Vi erbjuder också våra kunder andra kontorstjänster och hjälp med IT-frågor.

Frigör din tid – kontakta oss!

 

SPI   AB
Kontaktperson: Gunnar Eskång
Ängsvägen 3, 645 50 Strängnäs
E-post: info@strangnasekonomi.se
Tel: 0152-321 10
Mobil: 0708-21 01 41
Hemsida: www.strangnasekonomi.se