Sjögrävar´n AB

Sjögrävar´n AB
Sjö- och markanläggningar

Utför   bl a följande arbeten:
Muddring – Pålning – Bryggor – Sandstränder – Transport av muddermassor,   sand  mm – Sprängning – Avloppsanläggningar – Minireningsverk –   Markarbeten

Utrustning
Sjögrävare/mudderverk (se bild), flytande containers, bogserbåt,
traktorgrävare, dumper, grävmaskin, hjullastare, skogstraktor
och lastmaskin.

Minireningsverk för   avlopp
Säljer och utför nedgrävning av minireningsverk BIOVAC FD 5N   och 10N.
BIOVAC är en aktiv slamanläggning baserad på SBR rening. Konstruktionen   består av satsvis behandling av avloppsvattnet tillsammans med en stor   försedimentering som ger kapacitet att hantera även stora variationer i   inkommande flöde.

BIOVAC
-har låga driftskostnader
-är driftsäker och servicevänlig
-har beprövad SBR-teknik
-har inga rörliga delar i mark

Kontakta Sjögrävar´n för mer information.

Sjögrävar´n AB
Kontaktperson: Bengt Jansson
Aspö Söderbacka, 645 93 Strängnäs
Tel: 0152-600 77
Mobil: 073-995 28 31

«   Tillbaka