Lönnerstams Hästjobb

Lönnerstams hästjobb
Hovslageri   & Smide Verkar och skor alla raser, fysiologiskt korrekt för att ge hållbara ben och hovar.Utför alla sjukbeslag,   på fältet (efter ordination av veterinär eller klinikhovslagare).

Nästa tid bokas innan   jag åker från kund.

Innehar gesällbrev och   är medlem i Svenska Hovslagareföreningen.

Deltar kontinuerligt i   fortbildningar.

Telefontid: 08.00-17.00 på vardagar.(säkrast 8-9)

 

Lönnerstams hästjobb
Kontaktperson: Magnus Lönnerstam

Sidhem

645 91 Strängnäs

Mobil: 070-661 6265 (säkrast 8-9 vard)

«   Tillbaka