Firma Aspö Skarpan

Lisbeth Enberg

Handel med egna fastigheter

 

Villatomter för nybyggnation

Fördelen med att bygga nytt!

Det blir underhållsfritt i många år

Nybyggda hus har femton års befrielse från fastighetsavgift

Många fördelar med att köpa en byggklar tomt, där alla anslutningar är förberedda

Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningarna

  1. Biologiskt reningsverk, BioVac system och Vattenverk
  2. Renhållning, vägar inkl. vägbelysning

Du väljer själv det hus du vill bygga, utifrån byggrätten, enligt detaljplanen

Det ger dig största friheten att verkligen vara med och utforma från grunden

Självständigt kontraktera en välrenommerad småhustillverkare, eller uppföra ett eget arkitekt ritat lösvirkeshus

www.strangnas.se   för bygglovsansökan mm

www.boverket.se    lagar och regler

www.fmim.se          Företag mitt i Mälaren, hantverkare mfl

 

Kontaktperson: Lisbeth Enberg Eskilstunavägen 5, 645 31 Strängnäs E-post: lisbeth.enberg@telia.comMobil: 0705 – 380 500