Att bli medlem

Samarbete ger styrka. Det gäller i högsta grad småföretagare. Genom att vara medlem  i ett nätverk av företag med verksamhet inom olika branscher ökar möjligheterna att skapa nya kontakter och affärsmöjligheter.

Som medlem i FMIM har Du möjlighet att göra fler affärer och skapa nya affärskontakter med företag som är etablerade i Strängnäs kommun.

Historik och ett axplock av våra aktiviteter

Nätverket Företag Mitt i Mälaren bildades 2006.

  • Vår huvudsakliga inriktning är marknadsföring av våra medlemsföretag och vårt nätverk.
  • Vi ordnar Medlems/Trivselkvällar
  • Inbjuder varje år till resa med ”Räkbåten”
  • Vi deltar i projekt med kompetensutvecklig av företagare
  • Vi upprätthåller kontakter med myndigheter och politiker och deltar på gemensamma träffar.

 

Medlemsavgift, serviceavgift och anslutningsavgift

Medlemskapet i FMIM kostar 1200 kr första året och då ingår anslutningsavgift till hemsidan.

Årsavgiften är därefter 500 kr per år varav 100 kr är medlemsavgift och 400 kr är serviceavgift. Serviceavgiften är avdragsgill.

Välkommen att höra av dig :

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss:

Stig Strömvall, stig@my-office.se tel. 0152-322 41  mobil 0708-57 44 91

Modde Modin, modde3e@telia.com tel. mobil 070-8260 397